logo

Witaj na mojej stronie

Karol Banucha

Obsługując moich klientów jestem dla nich nie tylko prawnikiem, ale przede wszystkim ich doradcą i zaufanym partnerem. Zawsze staram się szczegółowo poznać cel i motywację mojego Klienta, tak aby jak najlepiej mu pomóc - szukając rozwiązań dostosowanych do konkretnych zagadnień. Wybieram tylko te, które są najskuteczniejsze z punktu widzenia mojego Klienta. Prowadząc sprawy staram się uzyskać obiektywne spojrzenie na całokształt problemu – dopiero wówczas dokonuję wyboru najlepszych rozwiązań prawnych.

Moja Kancelaria zajmuje się przede wszystkim świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. Wymaga to z mojej strony wysokiej elastyczności, dyspozycyjności oraz szerokiej wiedzy prawnej. Nadto, w związku z ciągłym kontaktem z kontrahentami moich klientów, prowadzonymi negocjacjami czy również sporami, zawsze jestem otwarty na dialog i rozmowę, tak aby wspierać moich Klientów w realizacji ich celów i zapobiegać powstawaniu sporów.

Niezależnie od powyższego moja praktyka dotyczy również klientów indywidualnych, obejmując w szczególności prawo pracy oraz prawo zobowiązań.

Moją karierę zawodową rozpocząłem od zdobycia tytułu magistra prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 r. Aplikację radcowską odbyłem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2018 r. zostałem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Moje doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując w jednej z czołowych w Polsce kancelarii prawnych obsługującej największe podmioty gospodarcze w Polsce, w tym spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych oraz następnie w kancelariach prawnych z Katowic obsługujących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Usługi

Obsługa prawna biznesu

Przekształcenia

Restrukturyzacje i upadłość

Umowy i prawo spółek

Obsługa prawna biznesu

Zajmuję się kompleksową obsługą biznesu obejmującą doradztwo prawne, w tym:
 • doradzam w prowadzeniu działalności gospodarczej począwszy od zaproponowania najkorzystniejszej formy prowadzenia biznesu
 • doradzam w regulowaniu prawno-organizacyjnych struktur przedsiębiorstw
 • obsługuję spory sądowe i sądowo-administracyjne
 • reprezentuję przed instytucjami państwowymi
 • zapewniam wsparcie pracodawców w sprawach związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy
 • analizuję prawnie zawierane umowy i podejmowane działania

Przekształcenia

Doradzam, planuję oraz przeprowadzam całość procedury związanej z przekształceniem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:
 • analizuję biznes klienta oraz dokładnie badam jego intencje i oczekiwania dotyczące przekształcenia
 • doradzam przy wyborze odpowiedniej formy docelowej biznesu, w tym również pod kątem podatkowym
 • przygotowuję szczegółowy plan działania
 • reprezentuję przed instytucjami państwowymi
 • przeprowadzam cały proces przekształcenia i zapewniam wsparcie dla klienta przy rozpoczęciu działalności w nowej formie prowadzonej działalności

Restrukturyzacje i upadłość

Pomagam Klientom w przypadku konieczności pomocy przy kłopotach finansowych prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:
 • analizuję sytuację Klienta pod kątem wyboru odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego bądź upadłościowego
 • przygotowuję podmiot do postępowania oraz sporządzam odpowiednią dokumentację, w tym wniosek restrukturyzacyjny bądź upadłościowy
 • nadzoruję postępowanie i dbam o jego prawidłowy i zgodny z intencjami Klienta przebieg

Umowy i prawo spółek

 • przygotowuję oraz opiniuję umowy zawierane zarówno pomiędzy podmiotami gospodarczymi jak i osobami fizycznymi, w tym również sporządzam ogólne warunki umów, regulaminy sprzedaży czy kompleksowe pakiety umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • zajmuję się wspieraniem moich klientów zarówno w zakresie doboru odpowiedniej spółki pod kątem prowadzonej przez nich działalności jak i w procesie jej założenia oraz obsługi korporacyjnej (przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółki takich jak uchwały, umowy sprzedaży udziałów czy akcji, umowy wspólników itp.)

Klienci

Aktualności

Ciągle w oczekiwaniu na zmiany w prawie pracy

7 lipca 2019

Rząd nadal wstrzymuje się z wprowadzeniem zapowiadanych szerokich zmian w kodeksie pracy. Czego możemy się w takim razie spodziewać?

Nadchodzą istotne zmiany dla uczestników sporów sądowych

18 czerwca 2019

Już na etapie prac legislacyjnych w parlamencie znajduje się projekt zmian do procedury cywilnej. Proponowana reforma znacząco zmieni prowadzenie spraw sądowych, w szczególności tych pomiędzy przedsiębiorcami.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - nowe regulacje

28 maj 2019

Projektowane obecnie przepisy wprowadzają zupełnie nowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za czyn zabroniony popełniony w związku z prowadzoną przez niego działalnością. W tym zakresie doganiamy Europę zachodnią.

Media społecznościowe

Kontakt